אמנות

לפני הכול, אני אמן.

וגם הטיפול הוא אמנות בפני עצמו.

כמה מהיצירות: