אומנות

לפני הכול, אני אומן.

וגם הטיפול הוא אומנות בפני עצמו.

כמה מהיצירות: