יצירות

כן, האומנות היא חלק מהותי בחיי, אף שגם הטיפול הוא אומנות בפני עצמו.

כמה מהיצירות: