היכן ניישב אותם? תלוי במוצאם האתני

בראשית שנותיה של ישראל הופעלה מדיניות קרקעית סלקטיבית על בסיס מוצא אתני, שבלמה כל אפשרות למוביליות חברתית בקרב יהודי מדינות ערב. השלכותיה של מדיניות זו, המתבטאת במסמכים שנמצאו בגנזך המדינה, ניכרות עד היום • חלק שני בסדרה

לכתבה המלאה:

http://www.haokets.org/2017/12/30/היכן-ניישב-אותם-תלוי-במוצאם-האתני/
עולים-ביהודייה