"לצרכי פיתוח הארץ וטובת אזרחיה"

האפוטרופוס לנכסי נפקדים היה לגוף בעל כוח עצום, והפתרון של "סידור" הפליטים הערבים בארצות הערביות קנה אחיזה בלבבות ובמעשים. ניתן גם לשאול – את טובתו של מי שירתה מדיניות פיזור האוכלוסייה שמאכלסת את נכסי ״הנפקדים״ הללו? מסמכים מרעישים שלא נחשפו עד כה ממעמקי גנזך המדינה • חלק ראשון בסדרה

לכתבה המלאה:

http://www.haokets.org/2017/10/30/לצרכי-פיתוח-הארץ-וטובת-אזרחיה/
U.N. Supervises Repatriation of Arab Refugees to Transjordan