"לצרכי פיתוח הארץ וטובת אזרחיה"

האפוטרופוס לנכסי נפקדים היה לגוף בעל כוח עצום, והפתרון של "סידור" הפליטים הערבים בארצות הערביות קנה אחיזה בלבבות ובמעשים. ניתן גם לשאול – את טובתו של מי שירתה מדיניות פיזור האוכלוסייה שמאכלסת את נכסי ״הנפקדים״ הללו? מסמכים מרעישים שלא נחשפו עד כה ממעמקי גנזך המדינה • חלק ראשון בסדרה

לכתבה המלאה:

http://www.haokets.org/2017/10/30/לצרכי-פיתוח-הארץ-וטובת-אזרחיה/
U.N. Supervises Repatriation of Arab Refugees to Transjordan

היכן ניישב אותם? תלוי במוצאם האתני

בראשית שנותיה של ישראל הופעלה מדיניות קרקעית סלקטיבית על בסיס מוצא אתני, שבלמה כל אפשרות למוביליות חברתית בקרב יהודי מדינות ערב. השלכותיה של מדיניות זו, המתבטאת במסמכים שנמצאו בגנזך המדינה, ניכרות עד היום • חלק שני בסדרה

לכתבה המלאה:

http://www.haokets.org/2017/12/30/היכן-ניישב-אותם-תלוי-במוצאם-האתני/
עולים-ביהודייה